Druhy profesních certifikátů Toggle

V současnosti jsou k dispozici tři druhy certifikátů v oblasti ISO/IEC 20000 určené fyzickým osobám:

  • Foundation
  • Practitioner
  • Auditor

Foundation

Získáním kvalifikace Foundation se potvrzuje, že kandidát má dobré / základní znalosti co se týče obsahu a požadavků normy ISO/IEC 20000 a rozumí tomu, jak norma funguje v typické organizaci poskytovatele IT služeb. Tato kvalifikace je podmínkou k získání kvalifikace Practitioner (podmínkou k získání kvalifikace Practitioner může být ale i kvalifikace ITIL Foundation).

Practitioner

Kvalifikace Practitioner umožňuje porozumět obsahu normy ISO/IEC 20000. Úspěšný kandidát by měl být schopen aplikovat její obsah v rámci certifikované organizace nebo té, jež certifikaci zvažuje.

Auditor

Získáním kvalifikace Auditor kandidát prokazuje, že rozumí principům IT Service Managementu a požadavkům ISO/IEC 20000 -1:2011 (Část 1).
Kandidáti účastnící se kurzu musí mít minimálně tříroční zkušenost s vedením auditu v IT prostředí. Může to být v rámci auditu prováděného třetí stranou či interního auditu organizace. Kandidát též musí absolvovat Auditorský kurz akreditovaný APMG aby mohl postoupit zkoušku

Všechny tři kvalifikační úrovně jsou komplementární k oficiálnímu ITIL kvalifikačnímu schématu. Úspěšní kandidáti obdrží kreditní body pro získání ITIL Expert kvalifikace:

  • Foundation 1,0 bod
  • Practitioner 1,5 bodu
  • Auditor 1,0 bod.