itSM Projekt roku Toggle

Sdružení itSMF Czech Republic, o.s., vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu. Veškeré informace o soutěži vždy naleznete v přiložených dokumentech ke stažení.

itSM Projekt roku 2014

1. Proč se přihlásit do soutěže „ITSM Project of the Year“?

 • itSMF Czech Republic bude propagovat vaši firmu, projekty a IT odborníky– hledáme nejlepší projekt ITSM a úspěšné projektové manažery v oblasti řízení IT služeb z České republiky
  • Všechny projekty:
   • Prezentace základních informací o všech přihlášených projektech na webu itSMF CZ
  • Vítězné projekty:
   • Prezentace 3 nejlepších projektů na webu itSMF CZ
   • Prezentace 3 nejlepších projektů na webu itSMF International
   • Vyhlášení 3 nejlepších projektů na výroční konferenci a jejich představení
   • Komunikace emailem na distribuční list itSMF členů
 • ITSM i projektovým manažerům umožníme navazování kontaktů, setkávání a sdílení zkušeností – zajímají nás příklady náročných, dobře řízených a úspěšných projektů z oblasti řízení IT služeb, takových, které měly prokazatelně deklarované přínosy
 • Přihlášení projektů do soutěže je zdarma

2. Co získají vítězné projekty?

 • Věcné odměny pro 3 nejlepší projekty
 • Certifikát pro 3 nejlepší projekty
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ pro 5 nejlepších projektů
 • Společná tisková zpráva do médií, na web itSMF CZ
 • Další propagace uvedená v bodě 1.

3. Jak se přihlásit?

Podrobné závazné podmínky k přihlašování do letošního ročníku soutěže jsou vyhlášeny na www.itsmf.cz. Přihlášení je možné od 10.6.2014 do 15.11.2014.

Vaše případné dotazy k této akci jsme připraveni zodpovědět na e-mailu .

4. Dokumenty ke stažení

itSM Projekt roku 2013

Do soutěže mohly být přihlášeny projekty v období od 1.4.2013 do 30.9.2013. Výsledky soutěže byly oznámeny na 8. výroční konferenci itSMF CZ, která se konala dne 23.10.2013.

Výsledky 2013

Vítězný projekt „Změna IT oddělení v poskytovatele IT služeb ve společnosti Penny Market s.r.o.“, který přihlásil dodavatel společnost Icontio ČR s.r.o., byl velmi kladně hodnocen mimo jiné také proto, že celý projekt přinesl zvýšení prestiže IT ve společnosti Penny Market. Porota navíc ocenila:

 • vybudování katalogu služeb, který je srozumitelný i pro business
 • významný posun v úrovni vyspělosti ITSM (a to za pouhé 4 měsíce)
 • měřitelné výsledky (reálné snížení počtu incidentů na prodejnách) a celkové snížení nákladů na IT služby
 • příkladné propojení IT a businessu

Jako druhý se umístil projekt společnosti Gordic spol. s r.o., který realizovala pro Správu základních registrů „Zajištění Service desk a znalostní báze procesů včetně řízení problémů systému základních registrů“. Celý projekt byl velmi kladně hodnocen i díky významnosti pro eGovernment a také díky tomu, že se jednalo o jedinečné řešení v prostředí státní správy. Realizátorům se skutečně povedlo vybudovat kvalitní Service desk a to včetně jeho propojení na systémy třetích stran.

Bronzová příčka pro rok 2013 patřila České spořitelně a.s. a jejímu projektu „Reengineering procesu Change management“. Odborná porota ocenila především zvládnutí celého procesu v tak rozsáhlém prostředí a to včetně procesů demand a release managementu. Vedoucím projektu se navíc podařilo již na začátku jasně a přesně vydefinovat cíle a záměry projektu. Cílem bylo zkrácení času dodávky a měření času uvedení změny do produkce. Porota se u tohoto projektu jednoznačně shodla na tom, že byl velmi prozákaznicky orientován a celkově byla dodávka IT služeb úzce propojena s businessem.

Ceny pro vítěze soutěže ITSM projekt roku 2013

1. cena

 • Věcná cena v hodnotě 20 000 Kč
 • Certifikát vítěze ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ

2. cena

 • Věcná cena v hodnotě 15 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 2mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ

3. cena

 • Věcná cena v hodnotě 10 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 3mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ

4.-5 cena

 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
Žádná z cen nemůže být nahrazena finanční hotovostí. Převody cen nejsou možné.

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

brabec_vutf

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

korandovf

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Vladimír Kufner

kufnerf

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduální studium. Poté působil postupně ve firmách Výzkumný ústav telekomunikací, DeTeWe, Philips, Logica a HP (ze začátku jako HW designer, později SW developer a konečně jako senior konzultant v oblastech CRM a ITSM). Od května 2013 je zaměstnán u společnosti T-Systems Czech Republic, a.s. Zde působí jako architekt v oblasti procesů a podpůrných SW nástrojů. Kromě této funkce rovněž působí jako procesní manažer pro Configuration a Capacity management a příležitostně působí jako akreditovaný školitel na školeních ITIL/CobIT a ISO/IEC 20000. V minulosti se podílel také na překladech publikací ITIL do českého jazyka, revidoval ITIL V2 a HP Referenční model. Patří k zakladatelům itSMF CZ, kde také působil jako místopředseda (nyní čestný člen). V letech 2008 až 2011 působil jako examinátor APMG v tzv. ITIL V3 Examination boardu jako jediný zástupce z regionu CEE. Pravidelně přednáší na konferencích itSMF , ISACA či Systémová integrace.

Vlastimil Ráb

rabf

Celou dobu své profesní činnosti se pohybuje v oblasti výpočetní techniky, kde zastával řadu funkcí jako např. programátor, správce databáze, projektový manažer, ředitel útvaru IT. V těchto pozicích se svým týmem implementoval řadu uživatelských systém jako např. systém pro podporu rozhlasového zpravodajství, systém pro digitální výrobu rozhlasových pořadů, systémy SAP, systémy pro podporu logistických činností na evropské úrovni. Od roku 2000 pracuje v různých pozicích ve společnosti DHL, kde začal jako CIO pro Českou republiku. Později přešel do evropského datového centra společnosti DHL v Praze. V současné době vede globální oddělení Change a Configuration Management a oddělení Facility and Office Services v DHL ITS Praha.

Jiří Voříšek

vorisekf

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem deseti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR. Od r. 2011 je členem pracovní skupiny Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

itSM Projekt roku 2012

Výsledky 2012

Přihlášené projekty schválené porotou k hodnocení v soutěži:

 • Implementace procesního řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze v AWT– Alvao s.r.o
 • Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB) – Devoteam
 • Release management design and implementation – Devoteam
 • Service Desk- Tesco SW a.s.
 • Zaměstnanecký průkaz – České dráhy a.s.

1.místo

Název projektu: Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB)– Komerční banka a Devoteam
Přihlašovatel: Komerční banka a Devoteam
Zákazník: Komerční banka a.s.
Dodavatel: Devoteam
Projektový vedoucí: Jan Drašnar (KB) a Petr Čoban (Devoteam)
Popis projektu a přínosy:

 • Nově implementovaná CMDB umožňuje dokonalý přehled o infrastruktuře
 • Možnost řízení služeb IT na základě požadavků businessu
 • Rychlejší identifikace příčin výpadků
 • Zvýšení prestiže KB v rámci skupiny Société Générale

2.místo

Název projektu: Service Desk
Přihlašovatel: Tesco SW a.s.
Zákazník: ČNB
Dodavatel: Tesco SW a.s.
Projektový vedoucí: Ing. Vladislav Kabilka, MBA
Popis projektu a přínosy:

 • Implementace interně vyvinutého nástroje Service desk plně nahradila funkcionalitu komerčního systému
 • Byly ušetřeny významné finanční zdroje pro zákazníka v oblasti licencování produktu
 • Rozšíření využití na oblast správních procesů
 • Došlo ke zkrácení životního cyklu řešení incidentů

3.místo

Název projektu: Implementace procesního řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze v AWT
Přihlašovatel: Alvao s.r.o.
Zákazník: Advanced World Transport a.s.
Dodavatel: Alvao s.r.o.
Projektový vedoucí: Ing.Zdeněk Kvapil
Popis projektu a přínosy:

 • Vybudování jediného kontaktního místa pro uživatele
 • Nastavení transparentních zodpovědností při fungování IT
 • Vyškolení zákazníka a naimplementování a základních ITIL procesů včetně katalogu služeb v SMB segmentu
 • Snadnější sdílení kompetencí mezi pobočkami zákazníka snižuje náklady na poskytování IT služeb

Ceny pro vítěze soutěže ITSM projekt roku 2012

1. cena

 • Věcná cena v hodnotě 20 000 Kč
 • Certifikát vítěze ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ

2. cena

 • Věcná cena v hodnotě 15 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 2mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ

3. cena

 • Věcná cena v hodnotě 10 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 3mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ

4.-5 cena

 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ

Žádná z cen nemůže být nahrazena finanční hotovostí. Převody cen nejsou možné.

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

brabec_vutf

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

korandovf

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Petr Koubský

koubsky_petrf

Petr Koubský (✴1961) vystudoval VŠCHT, do roku 1990 pracoval jako programátor, pak byl spoluzakladatelem vydavatelství Softwarové noviny, kde pracoval jako šéfredaktor stejnojmenného časopisu a později jako šéfredaktor časopisu Inside – Trendy a strategie na českém trhu IT. Od roku 2008 je na volné noze jako analytik a publicista. Trvale spolupracuje se společností Internet Info jako programový ředitel sdružení Tuesday Business Network. Učí na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické a na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Odborné zájmy: sociologie informatiky, webové aplikace a cloud computing, podnikové systémy, mobilní technologie, trh IT v ČR a ve střední Evropě.

Vlastimil Ráb

rabf

celou dobu své profesní činnosti se pohybuje v oblasti výpočetní techniky, kde zastával řadu funkcí jako např. programátor, správce databáze, projektový manažer, ředitel útvaru IT. V těchto pozicích se svým týmem implementoval řadu uživatelských systém jako např. systém pro podporu rozhlasového zpravodajství, systém pro digitální výrobu rozhlasových pořadů, systémy SAP, systémy pro podporu logistických činností na evropské úrovni. Od roku 2000 pracuje v různých pozicích ve společnosti DHL, kde začal jako CIO pro Českou republiku. Později přešel do evropského datového centra společnosti DHL v Praze. V současné době vede globální oddělení Change a Configuration Management a oddělení Facility and Office Services v DHL ITS Praha.

Jiří Voříšek

vorisekf

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem deseti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR. Od r. 2011 je členem pracovní skupiny Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

itSM Projekt roku 2011

Výsledky 2011

Přihlášené projekty schválené porotou k hodnocení v soutěži:

 • Akreditace ISO/IEC 20000-1:2011 – Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
 • Analýza procesního řízení IT podle ITIL – Devoteam
 • Integrace dohledových systémů a CMDB – ČEZ ICT Services a.s.
 • Přechod ÚMČ Praha 10 na outsourcing ICT – Telefonica Czech Republic a.s.
 • Redesign SLM (service level management) – Hewlett-Packard, s.r.o.
 • SLM stromy – GC System a.s.
 • SyDesk: end-to-end monitoring schvalovací aplikace ISOR v Raiffeisenbank – StringData s.r.o.
 • WEEZ: Sdílení know-how a informací – Devoteam

1.místo

Název projektu: Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB)– Komerční banka a DevoteamWEEZ – Sdílení know-how a informací
Přihlašovatel: Devoteam
Zákazník: Devoteam
Dodavatel: Devoteam
Projektový vedoucí: Radek Bělina
Popis projektu a přínosy:

 • Sdílení znalostí a informací pro 5000 uživatelů
 • Zvýšení efektivity dodávky služeb zlepšením sdílení informací
 • Zvýšení zastupitelnosti pracovníků
 • Proražení „skořápky“ mezi jednotlivými útvary IT a zlepšení spolupráce
 • Úspora v IT službách ve výši 23%

2.místo

Název projektu: Integrace dohledových systémů a CMDB
Přihlašovatel: ČEZ ICT Services a.s.
Zákazník: ČEZ ICT Services a.s.
Dodavatel: AutoCont CZ a.s.
Projektový vedoucí: Petr Nedvěd
Popis projektu a přínosy:

 • Centralizace událostí monitorovaných různými nástroji
 • Publikace katalogu služeb pro koncové zákazníky
 • Vytvoření jednotné CMDB se stromy služeb
 • Automatizace procesu poskytování IT služeb od objednání k vyhodnocení

3.místo

Název projektu: SLM stromy
Přihlašovatel: GC System, a.s.
Zákazník: Česká pojišťovna, a.s
Dodavatel: GC System, a.s.
Projektový vedoucí: Aleš Smetana
Popis projektu a přínosy:

 • Vizualizace a monitoring business procesů
 • Vytvoření „stromů“ od služby až po IT infrastrukturu
 • Zkrácení doby řešení problémů na Service desku
 • Určení dopadu výpadků infrastruktury na službu

Ceny pro vítěze soutěže ITSM projekt roku 2012

1. cena

 • IPAD 2 pro přihlašovatele nebo projektového vedoucího + poukaz na večeři pro projektový tým v hodnotě 10 000 Kč

2. cena

 • Poukázka na nákup smartphone ve výši 10 000 Kč + sada vín v hodnotě 5 000 Kč

3. cena

 • Sada vín v hodnotě 10 000 Kč pro celý projektový tým

Žádná z cen nemůže být nahrazena finanční hotovostí. Převody cen nejsou možné.

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

brabec_vutf

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

korandovf

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Petr Koubský

koubsky_petrf

Petr Koubský (✴1961) vystudoval VŠCHT, do roku 1990 pracoval jako programátor, pak byl spoluzakladatelem vydavatelství Softwarové noviny, kde pracoval jako šéfredaktor stejnojmenného časopisu a později jako šéfredaktor časopisu Inside – Trendy a strategie na českém trhu IT. Od roku 2008 je na volné noze jako analytik a publicista. Trvale spolupracuje se společností Internet Info jako programový ředitel sdružení Tuesday Business Network. Učí na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické a na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Odborné zájmy: sociologie informatiky, webové aplikace a cloud computing, podnikové systémy, mobilní technologie, trh IT v ČR a ve střední Evropě.

Rudolf Slaba

slaba_rudolf144

Pochází z Písku, v roce 1999 absolvoval na UK Praha se zaměřením na pedagogiku a biologii, několik let se následně věnoval výzkumu a odborné činnosti v oblasti sportovních věd a fyziologie člověka. Od roku 2006 působí jako kvalifikovaný lektor, konzultant a procesní specialista se zaměřením na management a správu IT – nyní působí jako Business Development Manager v centrále společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Účastnil se řady interních i zákaznických projektů na pozicích projektového manažera, odborného konzultanta a procesního specialisty. V roce 2010 získal prestižní ocenění Brawo Awards O2 za přípravu odborné konference ICTM na pozici předsedy obsahového výboru od roku 2007 do současnosti. Aktivně také působí v profesní organizaci itSMF a to od jejího založení – nyní členem publikačního výboru a správce odborné knihovny. Certifikovaný ITIL Expert a projektový manažer (dle IPMA). Ve volném čase se věnuje kynologii a fotografování.

Antonín Tesař