Použité pojmy a zkratky Toggle

  • ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – procesní rámec shrnující „best practices“ v oblasti poskytování IT služeb
  • ITSM (Information Technology Service Management) – implementace a správa kvality služeb IT, které splňují požadavky businessu
  • OGC (Office of Government Commerce) – britská instituce, která je vlastníkem ITIL
  • APMG (APM Group) – firma odpovědná za způsob provádění akreditací a certifikací v oblasti ITIL
  • EI (Examination Institute) – organizace, která je akreditovaná (akredituje společnost APMG) k provádění zkoušek na ITIL V3
  • Akreditace – zde umožnění organizaci provádět školení a zkoušení v oblasti ITIL na základě vyhodnocení její odborné způsobilosti
  • ATO (Accredited Training Organization) – školicí firma akreditovaná (akredituje společnost APMG) k provádění školení v oblasti ITIL (někdy se uvádí zkratka ACP – Accredited Course Provider)
  • ESL (English as a Second Language) – užívá se u označení podmínek pro účastníky kursů, pro které není angličtina mateřským jazykem

Poznámka: Další zkratky budou uvedeny u příslušných kapitol, kde jsou použity.