Požadavky na auditora Toggle

Požadavky na odbornou způsobilost auditora certifikačního orgánu v oblasti systému managementu podle normy ISO/IEC 20000

Každý auditor itSMS musí splňovat minimálně následující požadavky:

  • mít minimálně 4 roky praxe v oblasti informačních technologií, z toho minimálně 2 roky na pozici související s managementem služeb v informačních technologiích;
  • mít úspěšně absolvovaný 5 denní kurz zaměřený na auditování a řízení auditů;
  • musí absolvovat 2 denní kurz Auditor ISO/IEC 20000 akreditovaný ITSMF a být držitelem certifikátu Auditor ISO/IEC 20000;
  • před získáním odpovědnosti za provádění činnosti auditora musí auditor prokázat zkušenost s celým procesem posuzování itSMS získanou účastní na minimálně 2 úplných auditech itSMS (zahrnujících přezkoumání dokumentace a programů zlepšování, posuzování zavedení a přípravu zpráv z auditů);
  • musí být zajištěno udržování vlastních znalostí a schopností při auditování itSMS.

Vedoucí týmu auditorů musí, kromě toho splňovat následující požadavky:

  • účastnil se minimálně 3 auditů itSMS v roli vedoucího auditora pod dohledem způsobilého vedoucího auditora
  • prokázal, že má adekvátní znalosti a vlastnosti k řízení procesu posuzování

Poznámka: Tato informace je založena na požadavcích institucí, které na národní nebo mezinárodní úrovni stanovují kvalifikační a certifikační schémata pro ISO/IEC 20000 (Český institut pro akreditaci a APMG), konkrétně na požadavcích specifikovaných APMG v materiálu „Information technology service management — Requirements for bodies providing audit and certification of IT service management systems under the APMG Certification Scheme“ vydaném 17.9.2011