Jak položit dotaz Toggle

Tato služba je určena výhradně členům itSMF Czech Republic, o.s. Dotaz může položit každý člen sdružení, a to e-mailem odeslaným ze své registrované adresy na .

Odpověď bude zaslána tazateli zpravidla do 5 pracovních dnů. Text dotazu bude následně zveřejněn v rubrice dotazů a odpovědí a současně zde bude uložen i soubor obsahující kromě dotazu i plný text odpovědi, avšak ten bude dostupný pouze členům sdružení, tzn. po přihlášení.

Dotazy, které je možné pokládat členům našeho expertního týmu, se mohou týkat v zásadě jakýchkoli aspektů souvisejících s ITIL a normou ISO/IEC 20000, zejména:

 • procesy dle ITIL V2 a V3
 • norma ISO/IEC 20000
  • obsah normy
  • vztah normy k ITIL V2 a V3
  • implementace procesů dle této normy, příprava na certifikační audit
  • průběh certifikačního auditu a jeho další aspekty
  • akreditační proces pro certifikující firmy, požadavky na kvalifikaci auditorů
 • certifikace profesní způsobilosti fyzických osob dle ITIL V2 a V3, certifikační schéma ITIL V2 a V3
 • řízení projektů implementace procesů ITIL V2 a V3
 • problematika nástrojové podpory ITIL procesů
 • vztah ITIL k:
  • oblasti IT governance a CobiT
  • informační bezpečnosti
  • ISO 9001

Aktuální složení expertního týmu je následující:

 • Krajča Robert
 • Kufner Vladimír
 • Lukáč Lubomír
 • Skála Jiří
 • Šlesinger Jaroslav
 • Váňa Vladimír